مینی کیوسک نانوایی
 
 • این محصول امکاناتی از قبیل سفارش نان، نوبت‌دهی، صدور فاکتور برای مشتریان و گزارش فروش، مشاهده محصول سفارش داده شده و فراخوان برای نانوایان فراهم می نماید.
 • مشتریان با استفاده از کارت‌های شهروندی و کارت‌های نان، قادر به پرداخت هزینه نان میباشند.
 • مشتری می‌تواند اقدام به خرید نان در کمترین زمان ممکن نماید، بدون اینکه وجه نقدی با نانوا رد و بدل شود. اینکار علاوه بر صرفه‌جویی در وقت و مشکلات ناشی از عدم وجود پول خرد، باعث می‌شود تا از انتقال ویروس‌های بیماری‌زای موجود در پول جلوگیری کرده و محصولی بهداشتی به مشتریان ارائه گردد.
 • مشتری تنها با فشردن چند کلید، عملیات سفارش نان را انجام داده و نوبت خود را دریافت مینماید. بدون اینکه در صف بایستد می‌تواند به کارهای دیگر خود رسیدگی کرده و در زمان مقرر برای دریافت  نان به نانوایی مراجعه نماید.
 • نانوا با مشاهده سفارش مشتریان از لحاظ تعداد و نوع نان، عملیات پخت را انجام می‌دهد.
 • نانوا می‌تواند با بهره گیری از محصول فوق نسبت به فروش شارژ کارت‌های نان اقدام نموده و برای خود درآمدزایی نماید.
توانمندی‌ها و امکانات محصول کیوسک نانوایی
 • قابلیت سفارش نان
 • قابلیت نوبت‌دهی و فراخوان
 • صدور فاکتور خرید برای شهروندان
 • امکان گزارش‌گیری از فروش
 • پرداخت هزینه نان از طریق کارت‌های شتاب و کارت نان