درخواست نمایندگی

در صورت تمایل به همکاری و اخذ نمایندگی در حوزه های کسب و کار شرکت رهپویان اندیشه دنا می‌توانید درخواست خود را به همراه سوابق و رزومه کاری را از طریق زیر ارسال نمایید:

در صورت تمایل به همکاری و مشارکت در حوزه های کسب و کار شرکت الماس کارت دنا، می‌توانید سوابق و پیشنهادات‌تان را از طریق زیر، ارسال نمایید:
با پسوندهای pdf ، docx ، doc ، jpg و حداکثر 500 کیلو بایت
۶ + ۳ =