شرکت رهپویان هوشمند دنا، با مسئولیت راهبری امور فنی مهندسی و بازرگانی تجهیزات ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی گروه صنعتی دنا، فعالیت می‌نماید و با توجه به اخذ نمایندگی انحصاری کمپانی‌های معتبر ذیل، قابلیت مهندسی، ساخت و تامین تجهیزات ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی را، به شرح ذیل، دارا می‌باشد.
  • نمایندگی انحصاری کمپانی Smar (اولین ارائه‌کننده تکنولوژی Fieldbus در دنیا)، در زمینه: انواع سیستم‌های FCS ، DCS ، PLC و تجهیزات ابزار دقیق؛
  • نمایندگی انحصاری کمپانی‌ Sense ، در زمینه: تجهیزات ابزار دقیق از جمله انواع سنسورها ، Barriers Safety و . . . ؛
  • نمایندگی کمپانی General Instrument Consortium ، در زمینه: انواع گیج‌ها، سوئیچ‌ها، سنسورهای دما و . . . .